Mitä on keilailu?

Keilailun tarkoitus on saada pallo vieritettyä keilarataa pitkin, ja kaataa mahdollisimman monta keilaradan päädyssä olevaa keilaa. Tämä urheilun muoto lasketaan pallopeliksi ja sitä pidetään erittäin haastavana, koska pelaajan on otettava huomioon esimerkiksi radan öljypitoisuus ja alustan kitkaisuus, sekä oltava erittäin tarkka tähtäämään. Keilailu on nostamassa suosiotaan yhä useampien henkilöiden keskuudessa, koska sitä voi harrastaa kaikki lapsista vanhuksiin asti, eikä se vaadi ihmeempää fyysistä suoritusta tai taitotasoa.

Parhaimmat pelaajat harjoittelevat erilaisia kierto taktiikoita, jotta kaikki keilat saadaan tehokkaasti kaadettua, tarvitaan runsaasti hajottelua ja kokemusta. Tulokulmaa on harjoiteltava ja oikeanlaisen pallon löytäminen on hyvin tärkeää jokaiselle keilaajalle.

Yleisin pelimuoto

Yleisesti eniten harrastettu keilailu muoto on amerikkalaisperäinen keilailu. Tässä keiloja on kymmenen ja keilaradan pituus on 18,3 metriä. Keilat järjestellään keilapöydälle symmetriseksi kolmioksi. Jokaisella pelaajalla on tavoitteena kaataa keilapatteri keilapallollaan ja tätä saa yrittää kaksi kertaa kierrosta kohden. Kaato syntyy jos pelaaja onnistuu kaatamaan kaikki keilaradan keilat ensimmäisellä heitolla. Kaato onnistuu parhaiten kun vasemman käden pelaaja osuu keiloihin yksi ja kaksi, hieman kärkikeilan oikealle puolelle. Oikean käden pelaajalle keilat ovat yksi ja kolme.

Pisteiden lasku keilaamisessa

Jos keiloja jää yksi tai useampi pystyyn ensimmäisen heiton jälkeen, on keilaajalla oikeus heittää keilapallo uudestaan. Paikko syntyy mikäli pelaaja saa kaikki keilat kaadettua tällä kerralla. Jätöksi kutsutaan sitä tilannetta, jossa pelaaja ei ole saanut kaikkia kymmentä keilaa kaadettua, vaikka molemmat heittokerrat on käytetty. 300 on keilailussa korkein mahdollinen pistemäärä ja tähän tarvitaan 12 kaatoa yhdellä sarjalla.

Perinteisesti keilailussa keilasarja koostuu kymmenestä ruudusta. Ensimmäisessä yhdeksässä ruudussa heittokertoja on kaksi, mikäli pallo ei kaada kaikkia keiloja. Viimeinen, eli kymmenes ruutu on siitä erikoinen pelikerta, että siinä pallon saa heittää kolme kertaa, mikäli ensimmäisellä kerralla saadaan kaato tai toisella kerralla paikko.

bowling scoresPisteet lasketaan kaadettujen keilojen mukaan, yhtä monta pistettä kun on kaatuneita keilojakin. Kaadon saatua saman ruudun pisteisiin lisätään kahden seuraavan heiton pisteet ja paikon sattuessa ruudun laskuun otetaan mukaan vain yhden seuraavan heiton pisteet. Pisteet merkitään ruutuun vasta kaikkien tarvittavien heittojen suorituksen jälkeen, eli kaadon jälkeen on tehtävä kaksi heittoa ennen pisteiden laskemista.